Βαλκανικοί Πόλεμοι

Ο Μανωλούδης* για τη συμμετοχή των κατοίκων του χωριού στο Ακάκι γράφει χαρακτηριστικά: «Το Ακάκι είχε ουσιαστική συμμετοχή» και συμπληρώνει πως έξι κάτοικοι του χωριού εντάχθηκαν ως εθελοντές στον ελληνικό στρατό. Αυτοί ήταν:

Πηγή:
Γεώργιος Μ. Μανωλούδης,  «ΑΚΑΚΙ, ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ», Λευκωσία 2013