Στο Ακάκι είναι ανεπτυγμένη η κτηνοτροφία, κυρίως προβάτων και αγελάδων. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν και οι κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου