Στο πλαίσιο εξωραϊσμού της Κοινότητας, έχουν δημιουργηθεί Πάρκα σε διάφορα σημεία της Κοινότητας.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου