Η Κοινότητά μας, τα τελευταία χρόνια, έχει προβεί στην κατασκευή εμπλουτιστικών έργων μέσα στην κοίτη του ποταμού Σερράχη, εκ των οποίων δυο εσωποτάμιες δεξαμένες. Η μια βρίσκεται μεταξύ Ακακίου- Μενοίκου, στην κοίτη του ποταμού, ενώ η άλλη μεταξύ Ακακίου- Αυλώνας. Αμφότερες συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου