Τα τελευταία χρόνια και μετά την αποπεράτωση της πλατείας, το Κ.Σ. σε συνεργασία με τα οργανωμένα σύνολα της Κοινότητας, διοργανώνει πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις με κυρίως ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι:

Παράκλησή μας είναι η συμμετοχή όσο των δυνατό περισσότερο εθελοντών με στόχο τη περεταίρω βελτίωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο