Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ακακίου συνεχίζει τη λειτουργία του για τέταρτη συνεχή χρονιά στις νέες κτηριακές του εγκαταστάσεις. Στο Δημοτικό Νηπιαγωγείο Ακακίου φοιτούν 73 παιδιά,  από τα οποία   τα 64 είναι από το Ακάκι ενώ τα υπόλοιπα έρχονται από τη Δένεια.   

Το Νηπιαγωγείο έχει 3 μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ειδικής εκπαίδευσης, γραφείο διευθύντριας, γραφείο προσωπικού και αυλή με πολλά παιχνίδια.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ακακίου λειτουργεί και ολοήμερο σχολείο με 19 παιδιά.

Πηγή:
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ακακίου