Έργα που έγιναν:

Μετά από μια προσπάθεια είκοσι περίπου χρόνων, το 2011 αποπερατώθηκαν η πλατεία και τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου που μαζί με την Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αναβάθμιση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων της Κοινότητάς μας.

Έχουν δημιουργηθεί αρκετοί χώροι στάθμευσης στο κέντρο του χωριού.

Έχει  αποπερατωθεί η πρώτη φάση του Αποχετευτικού Συστήματος στην Κοινότητά μας και πολύ σύντομα θα αρχίσει η λειτουργία του.

Στην Κοινότητα μας υπάρχουν Βρεφοκομικός Σταθμός, Προδημοτική, Δημοτικό Σχολείο και Περιφερειακό Γυμνάσιο. Τα σχολικά μας κτήρια είναι με σύγχρονες υποδομές που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης.

 

Βελτίωση οδικού δικτύου, κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και πεζοδρομίων σ’ όλους τους κεντρικούς δρόμους της Κοινότητας.

Στην Κοινότητά μας, τα τελευταία χρόνια έχουμε επιλύσει το πρόβλημα υδροδότησης με τη δημιουργία μιας μεγάλης υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 500 τόνων, στο πιο ψηλό σημείο του χωριού στην τοποθεσία Λευκόβανος. Η νέα αυτή υδατοδεξαμενή μαζί με τα υφιστάμενα τρία ντεπόζιτα χωρητικότητας 450 τόνων, καλύπτουν όλες οι υδρευτικές ανάγκες της Κοινότητας. Πρόσθετα έχουν ανορυχθεί άλλες τρεις πετυχημένες γεωτρήσεις.    

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου