Το εκκλησάκι του Αποστόλου Παύλου βρίσκεται στο Συνοικισμό, στο περιβόλι του Xότζα. Στην τοποθεσία που είναι κτισμένη η εκκλησία παλαιότερα υπήρχε ένας σωρός από πέτρες του ποταμού. Ειδικότερα, για την ανέγερση της εκκλησίας χρειάστηκε εκτός από το σημείο όπου ήταν ο σωρός με τις πέτρες  και ο χώρος πέριξ, ο οποίος παραχωρήθηκε από τη Χριστίνα Κώστα Κούτσουμπα και τον Δημήτρη Κυριάκου Μαραθεύτη.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως το συγκεκριμένο παρεκκλήσι είναι το πρώτο που έτυχε αναστήλωσης.  

Πηγές:
Γεώργιος Μ. Μανωλούδης,  «ΑΚΑΚΙ- Ιστορία και Παράδοση», Απρίλιος 2001
Γεώργιος Μ. Μανωλούδης,  «ΑΚΑΚΙ, ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ», Λευκωσία 2013