Η πρώτη εκκλησία, σύμφωνα με μαρτυρίες του χωριού, ήταν η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η οποία κτίστηκε στο κέντρο του παλιού χωριού. 

Η σημερινή εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι νεότερο κτίσμα, μια και η ανοικοδόμηση της παλιάς εκκλησίας κρίθηκε ασύμφορη. Τα θυρανοίξια του σημερινού ναού έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2010.  

Πηγές:
Γεώργιος Μ. Μανωλούδης,  «ΑΚΑΚΙ- Ιστορία και Παράδοση», Απρίλιος 2001
Γεώργιος Μ. Μανωλούδης,  «ΑΚΑΚΙ, ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ», Λευκωσία 2013