Η τοποθεσία «Καττόκρεμμος» είναι μια τοποθεσία που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον , μια και εκεί μπορεί να συναντήσει κανείς θαλάσσια απολιθώματα.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου