Στον πρώτο οικιστικό πυρήνα της Κοινότητας, συναντά κανείς πέτρινες βρύσες από τις οποίες μερικές έχουν τύχει συντήρησης.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου