Στο Ακάκι σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση το τζαμί των Τουρκοκύπριων Ακακιωτών ακόμα και σήμερα, παρόλο που οι Τουρκοκύπριοι εγκατέλειψαν το Ακάκι από το 1964.

Οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του χωριού ήταν πάντοτε λιγότεροι από τους Ελληνοκύπριους και οι κατοικίες τους ήταν διάσπαρτες στο χωριό. Σύμφωνα με την απογραφή του 1960, οι Τουρκοκύπριοι αποτελούσαν περίπου το 10% του πληθυσμού και συγκεκριμένα ήταν 156 οι Τουρκοκύπριοι και 1355 οι Ελληνοκύπριοι.

Πηγή:
Γεώργιος Μ. Μανωλούδης,  «ΑΚΑΚΙ- Ιστορία και Παράδοση», Απρίλιος 2001