Ο επισκέπτης συναντά κυρίως στον παλιό οικιστικό πυρήνα κάποια αρχοντικά, από τα οποία μερικά έχουν ήδη αναπαλαιωθεί.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου