Περιδιαβαίνοντας κανείς στο βόρειο τμήμα του Ακακίου συναντά δυο πέτρινα γεφύρια.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου