Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου

Πλατεία Ακακίου
2720, Ακάκι, Λευκωσία
Τηλ.: 22822351, 22824521
Φαξ: 22824523
E-mail: [email protected]