Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακακίου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Γιαννάκης Χατζηγιάννης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99493349
   
Ονοματεπώνυμο: Ελένη Γεωργοπούλου(Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99448779
E-mail: [email protected]
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Ασπρής
Τηλέφωνο: 99469041
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Θεοδώρου
Τηλέφωνο: 99430290
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Παπίρης
Τηλέφωνο: 99523178
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Στέλιος Ιωάννου
Τηλέφωνο: 99569182
   
Ονοματεπώνυμο: Χαρίτα Στυλιανού
Τηλέφωνο: 99933306
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Χρίστου
Τηλέφωνο: 99317683
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Χάρης Χατζηβασιλείου
Τηλέφωνο: 99626872
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα Σαββίδου (Γραφέας)
Τηλέφωνο: 22822351
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Κεραμιδάς (Εργάτης)