Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου 22822351 ,22824521
Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο 22821080
Περιφερειακό Υγειονομικό Κέντρο 22821080
Περιφερειακός Κτηνιατρικός Σταθμός 22821346