Από το 1977 λειτουργεί Περιφερειακός Κτηνιατρικός Σταθμός και στεγάζεται στο τουρκοκυπριακό δημοτικό σχολείο. ςξυπηρετεί τις ανάγκες των κτηνοτρόφων στις ακόλουθες 16 Κοινότητες:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22821346

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου