Στελεχώνεται από υγειονομικό επιθεωρητή και βοηθητικό προσωπικό. Συστεγάζεται με το Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο και εξυπηρετεί τις ακόλουθες 16 Κοινότητες:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22821080

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου