Στην Κοινότητα υπάρχει και λειτουργεί Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο από το 1977, το οποίο είναι στελεχωμένο από ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, δυο φαρμακοποιούς, γραφειακό προσωπικό (2 άτομα) και καθαρίστρια. Εξυπηρετεί τις ακόλουθες 16 Κοινότητες:

Ειδικότερα, το Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο εξυπηρετεί 45,000 περιστατικά ετησίως. Έχει ζητηθεί και έχει εγκριθεί η ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων, η οποία  όμως λόγω οικονομικής κρίσης έχει ανασταλεί.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22821080

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου